Sähkölämmitysfoorumi ry: Sähkömarkkina on rikki

Sähkölämmitysfoorumi ry:n kannanotto 22.6.2022

Vaikka nyt on kesä ja sähkön kulutus on pienimmillään niin pörssihinnat ovat ennätyskorkealla. Jos tilanteeseen ei puututa, niin ensi talvena nähdään sähköpörssissä yli 1 €/kWh hintoja, jotka ovat kymmenkertaiset totuttuun verrattuna. Eli kun nyt kauhistellaan polttoaineiden hintojen nousua, niin se on vielä pientä tulevaan sähkön hinnan nousuun verrattuna.

Toisin kuin Keski-Euroopassa niin Pohjoismaissa energian käyttö on jo pitkän aikaa painottunut sähköön. Vihreä siirtymä on vain nopeuttanut tätä kehitystä ja sama suunta jatkuisi jos vain tielle ei tulisi markkinahäiriötä. Kylmän talviajan kohonneet hinnat, joista saimme jo esimakua viime joulukuussa osoitti, että sähkömarkkinoilla kysyntä ja tarjonta eivät nyt kohtaa. Ongelma kulminoituu Pohjoismaiseen sähköpörssi Nord Pooliin, jota seuraamalla voi helposti havaita, että korkeat hinnat johtuvat pääasiassa sähkön viennistä Keski-Eurooppaan, missä hinnat ovat perinteisesti olleet selvästi korkeammalla tasolla. 

Tilanne vain pahentuu kun Saksa sulkee vielä tänä vuonna viimeiset toimivat ydinvoimalansa jo ennen Ukrainan sotaa tehtyjen Energie wende -päätösten mukaisesti. Tuotantovajeen he aikovat korvata tuonnilla maksamalla siitä markkinahinnan oli se sitten kuinka korkea tahansa. Saksassa sähkön merkitys koko energiapaletissa on vähäinen, koska siellä teollisuus ja rakennukset käyttää kaikkeen mahdolliseen kaasua, joka nyt on Saksan ongelma numero yksi. He eivät kuitenkaan näe kaasuongelmaansa edes osaratkaisuna siirtymistä kaasusta sähköön.

Jotta saamme käsityksen mittakaavasta, niin todettakoon, että Pohjoismaat vie lähes koko ajan sähköä yli 4 000 MW:n teholla. Kun tähän lisätään pelkästään Saksan suljettavien ydinvoimaloiden aiheuttama n. 4 000 MW tehovaje, voidaan ennustaa, että ensi talvena Nord Poolissa on yli 8 000 MW:n tarjonnan ylittävä kysyntäteho. Se on samaa suuruusluokkaa kuin koko Suomen kesäajan kulutus.

Tämän mittakaavan takia mitkään kansalliset säästötoimenpiteet eivät riitä estämään hintojen nousua. Jos haluttaan tarvittava teho myydä pohjoismaisille käyttäjille, niin siitä pitää maksaa markkinatalouden periaatteiden mukaisesti korkeampi hinta kuin mitä Keski-Eurooppalaiset olisivat valmiita maksamaan.

Vaikka markkinatalous on normaalioloissa hyvä järjestelmä määrittämään hintoja, se ei selvästikään nyt toimi sodan aiheuttaman äkillisen häiriön takia. Tarjontaa ei saada mitenkään riittävän nopeasti lisättyä vastaamaan kysyntää. Valmistuva Olkiluoto 3:n ydinvoimala ei ratkaise ongelmaa, koska sen teho on enimmillään vain 1 600 MW ja samaan aikaan Venäjän sähköntuonti n. 7 00 MW on loppunut. Pohjoismainen tuotanto sinällään varmaankin riittää talvikauden kysyntään, mutta se ei estä sähkön hinnan rajatonta nousua ilman poliittisia toimenpiteitä.

Tähän tilapäiseen ongelmaan pitäisi käyttää tilapäistä ratkaisua rajoittamalla sähkön vientiä tarvittaessa. Suomi on mukana Pohjoismaisessa markkinassa, jolloin paras ratkaisu olisi saada kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat mukaan yhteiseen regulaatioratkaisuun. Jos se ei osoittautuisi mahdolliseksi, niin Suomen tulisi toimia kuitenkin vaikka yksin. Ensimmäisenä pitäisi vientikauppa ottaa valtion ohjaukseen, esim. keskittämällä se Fingridille, jolla olisi kokonaisedun nimissä mahdollisuus rajoittaa vientiä tehopulan tai ylikorkeiden hintojen tilanteissa.

Suomi on niin riippuvainen sähköenergiasta, että jos hintojen annetaan nousta pilviin, se vaikuttaa koko yhteiskuntaan aiheuttaen sosioekonomisia ongelmia pysäyttäen samalla vihreän siirtymän. Jos häviäjät ovat sähkönkäyttäjät, niin voittajat löytyvät sähköntuottajista, jotka keräävät ansiottomat jättivoitot. Samalla fossiilisen energian kysyntä lisääntyy hintaohjauksen takia. Sähkölämmitysfoorumi pitää tilannetta vakavana ja suosittelee Suomen hallitusta toimimaan ennen kuin tilanne eskaloituu kriisiksi ja poliittiseksi ongelmaksi.

Sähkölämmitysfoorumi ry

Suomen sähköjärjestelmän reaaliaikainen tilannekuva

Lämmin koti 22.6.2022