Aurinkosähkö osana sähkölämmitystä

Suomessa vuoden ajanjaksosta 9 kuukautena tarvitaan lämmitystä ja 12 kuukautena lämmintä käyttövettä, ainakin aika-ajoin. Tuosta ajasta 2 - 3 kuukautta ovat sellaisia, ettei auringon energiaa juurikaan pystytä tuottamaan sähköksi. Loppu aika onkin sitten mitä mainiointa aurinkosähkön hyödyntämisen aikaa.

Uudiskohteissa lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden energiankulutus on hyvin toteutetuissa ja käyttäjien asenteet kunnossa olevissa kohteissa niin alhaista, että koko käytettävissä olevan 9 kuukauden aurinkosähkön tuoton aikana katolle tai muuten sopivaan paikkaan asennettu aurinkosähköjärjestelmä pystyy tuottamaan pääosin kaiken lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarvittavan sähköenergian määrän.

   

Tilanne tänä päivänä

Nykytilanne on käytännössä se, että jonain hetkenä ostamme ja jonain hetkenä myymme sähköenergiaa, vaikka 9 kuukauden jaksolla tuotto- ja kulutusmääriä tarkasteltaessa, määrät olisivat samat. Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kulutusmäärä ja aurinkosähkön tuottomäärä voivat olla jopa yhtä suuret vaikka tarkastelisimme asiaa koko vuoden ajanjaksolta. Tällöin sähköenergiaa tuotetaan toki joinakin ajanjaksoina selvästi yli oman tarpeen ja siten myytäväksi.


Tulevaisuudessa tilanne vain paranee

Hyvälläkään automaatiojärjestelmällä ei siis tuottoa ja kulutusta saada synkronisoitua täysin samanaikaiseksi, mutta tässä suhteessa tulevaisuus voi tuoda uusia mahdollisuuksia nopeammin kuin osaamme edes kuvitella esim. erilaisten energiavaraajien myötä. Sähköautot, ladattavat hybridiautot ja jopa sähköpolkupyörät yms. voivat olla myös hyviä ratkaisuja tuoton ja kulutuksen synkronisoinnissa. Näiden uusien ratkaisujen avulla voidaan parantaa huomattavastikin mahdollisuuksia hyödyntää suurin osa tuotetusta sähköstä niin, että sillä pystytään korvaamaan ostosähköä, jolloin hyöty taloudellisessa mielessä on kohteessa suurinta.


Ylituotannosta paljon etuja

Ylituotanto ei ole missään tapauksessa haitta, vaan pikemminkin toivottavaa. Ympäristön kannalta vaikutus on positiivinen, sen vähentäessä CO2-päästöjä. Samoin sillä on korjaavaa vaikutusta vaihtotaseeseen, parantaen sitä, joka sekin on erinomainen asia. Ylituotannolla voi tuottaa itselleen myös mielihyvää ja ainakin ajatuksen tasolla kompensoida vaikka omalla autolla tuotettuja CO2-päästöjä.

 

Löydä sähkömies