Älyrakentamisen pitäisi olla sääntö eikä poikkeus

Rakentamisessa ei olla valmiita tekemään uusia ratkaisuja, jotka lisäisivät asuntojen ”älykkyyttä”. Teknisiä ratkaisuja on kyllä tarjolla, mutta koko toteutusketjussa on useita heikkoja kohtia.


Jotta asuntoihin saataisiin järkeviä ja toimivia toimintoja, pitää sähköjärjestelmä ja ohjausjärjestelmä suunnitella. Suomessa tosin rakennuksen sähkö-, tietojärjestelmä- tai automaatiosuunnittelijalta ei edellytetä rakentamista ohjaavassa lainsäädännössä mitään pätevyyksiä ja talon saa jopa rakentaa ilman näitä suunnitelmia. Tehtyjä asennuksia ei tarvitse mitenkään dokumentoida, ellei tilaaja osaa niitä vaatia. Erityisesti pientalopuolella ei suunnittelusta olla valmiita maksamaan vaan enintään tilataan ”piirustukset” muutamalla sadalla eurolla. Esimerkiksi ARA ei edellytä esteettömyysremonteissa varaamaan mitään suunnittelulle.

Älykkäiden ratkaisujen vaatimat laitteet ovat laajalti valmistajakohtaisia, jolloin käyttö- ja kunnossapitoon liittyy suuria riskejä. Suuretkaan valmistajat eivät sitoudu vuosien saati vuosikymmenten ajan toimittamaan varaosia. Järjestelmien ohjelmointi vaatii usein erityisosaamista. Pääkirjoituksessa (HS 28.8.2016) mainitun Kalasataman kohteiden usean laitevalmistajan tukema KNX-tekniikka muodostaa tästä poikkeuksen, mutta senkin käyttöön liittyy haasteita.

Sähköalalla toimivat yritykset eivät näe asuntorakentamista mitenkään houkuttavana toimialana. Asuntojen ostajat eivät kiinnitä ostaessaan teknisiin ratkaisuihin huomiota, jolloin rakennuttajat eivät näihin sijoita.

Rakennusten taloteknisten osa-alueiden vaatimukset on siroteltu useaan eri lainsäädäntöön eivätkä ne ole mitenkään yhteen sovitettu. Esimerkiksi  Tietoyhteiskuntakaari edellyttää kerrostaloihin kolminkertaisen tietoverkkokaapeloinnin ja rasioinnit joka asuinhuoneeseen. Tosin missään ei vaadita näihin tiloihin pistorasioita. Ja energiankulutusta tulee mitata osin hyvinkin tarkasti, mutta mittausdataa ei tarvitse tuoda käyttäjälle näkyviin.

Pirkko Harsia

talotekniikan yliopettaja, TkL

Tampereen ammattikorkeakoulu

pirkko.harsia@tamk.fi


Lämmin koti 2.9.2016